Maak deze vijf fouten niet als je goed contact wil hebben met een journalist

Hoe je de relatie met de media kunt opbouwen en onderhouden

Maak deze vijf fouten niet als je goed contact wil hebben met een journalist

De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft in 2018 onderzoek laten doen naar hoe woordvoerders en journalisten tegen elkaar aankijken. Beide groepen hebben niet bepaald een positief beeld van elkaar. 

Als woordvoerder kun je door rekening te houden met de vijf belangrijkste ergernissen die journalisten hebben vrij makkelijk een goede relatie opbouwen is mijn ervaring.

Journalisten vinden het vervelend als je:

Niet of traag reageert op een vraag

Als je gebeld of gemaild wordt, is het handig aan te geven wanneer je kunt reageren. Laat het ook snel weten als je geen antwoord kunt geven. Dan weet je journalist waar hij of zijn aan toe is.

Wollige taal gebruikt bij beantwoording

Verhullend taalgebruik is een tactiek die vaak gebruikt  wordt om het echte antwoord niet te hoeven geven. Dat zorgt voor irritatie. De journalist gaat doorvragen wat leidt tot nog meer ontwijken. Niet doen dus.

Invloed wil uitoefenen wat er gepubliceerd wordt

De journalist heeft niet altijd het hetzelfde belang als jij. Zolang de publicatie feitelijk juist is, er geen reden je ermee te bemoeien. Autorisatie van teksten vind ik dan ook geen goed idee. Het voordeel is dat je daarmee ook niet aan de publicatie gebonden bent en er zonodig ook afstand van kunt nemen als je het met de strekking niet eens bent.

Onvriendelijk bent in het contact

Als je elkaars verantwoordelijkheid respecteert kun je makkelijk op een prettige manier met elkaar omgaan. Dat maakt samenwerken natuurlijk makkelijker. Maar net als in ander zakelijk contact kan ook de in relatie woordvoerder-journalist een conflict optreden. Ga het als het nodig is niet uit de weg maar los het uiteindelijk wel samen op. 

Slecht geïnformeerd bent

Als woordvoerder heb je duidelijk meerwaarde voor de pers als je weet waar je over praat. Zorg dat je voorbereid bent. Weet wat de belangrijke issues voor jouw organisatie zijn en welke kansen en risico’s daarbij horen. Praat ook als er geen actuele zaken zijn regelmatig even bij. Neem daar zelf het initiatief in. Ik heb gemerkt dat dat erg gewaardeerd wordt.